EduGorzów

Aktualności

Kursy maturalne

Matura w obecnej formie stanowi przepustkę na studia i jest egzaminem, od którego zależy dalsza droga edukacji, dlatego też przywiązujemy bardzo dużą wagę do wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonych u nas zajęć.

Celem kursu maturalnego jest:

  • Powtórzenie, utrwalenie i rozszerzenie wiadomości z danego przedmiotu nauczania zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych na danym poziomie.
  • Ćwiczenie i rozwinięcie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych typowych dla Nowej Matury.
  • Kurs maturalny przeprowadzony będzie w oparciu o specjalnie opracowany program odzwierciedlający standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzenia matury w roku 2022. Na kursie przekazujemy tylko przydatną wiedzę i ćwiczymy tylko niezbędne umiejętności, wykorzystujemy maksymalnie czas i stosujemy sprawdzone, najskuteczniejsze środki dydaktyczne.
  • Uczestnicy kursu będą podzieleni na grupy według planowanego poziomu zdawania egzaminu maturalnego.

FORMA prowadzonych ZAJĘĆ:

  • Zajęcia na kursach maturalnych prowadzone są w formie: wykładów, dyskusji, ćwiczeń, testów w zależności od specyfiki przedmiotu i preferencji uczniów czyli mają charakter warsztatów ćwiczeniowych.
  • W trakcie odbywanych kursów są przeprowadzane prace kontrolne, rozwiązywane arkusze maturalne, a także przeprowadzane próbne matury. Zakładamy także intensywną pracę własną kursantów w postaci zadań domowych, które później dokładnie omawiane są na zajęciach właściwych.

Tworzymy grupy przygotowujące do matury na  każdym poziomie.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 733 012 400