EduGorzów

Zadzwoń +48 733 012 400

POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA

Zawód: Technik Administracji (334306)

Kwalifikacja: EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Program nauczania:

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Język obcy w administracji,
 • Podstawy administracji i prac biurowych,
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań.

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowania administracyjnego,

Ilość semestrów:

4

Tryb nauki:

zaoczny (weekendowy)

Cena za I semestr:

995 zł

Po skończonej nauce możesz:

 • odpowiadać za interpretację i stosowanie przepisów z różnych dziedzin prawa,
 • przygotowywać projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów,
 • posługiwać się wskaźnikami ekonomicznymi, metodami analizy ekonomicznej, finansowo – księgowej i dokumentacją księgową,
 • redagować pisma, korespondencję, sprawozdania i notatki służbowe,
 • sporządzać protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia,
 • odpowiadać za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji,
 • znaleźć zatrudnienie w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej, między innymi w urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach i urzędach skarbowych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • urzędy,
 • gminy,
 • starostwa powiatowe,
 • urzędy pracy,
 • instytucje państwowe,
 • przedsiębiorstwa usługowe, 
 • jednostki organizacyjne, 
 • organizacje społeczne np. fundacje

Tytuł zawodowy, uprawnienia, świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • uzyskasz tytuł: Technik Administracji,
 • otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • po zdanym egzaminie otrzymasz dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Administracji oraz certyfikat zdanej kwalifikacji EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Cena i płatność:

 • opłata za semestr – 250 zł,
 • opłatę za semestr można rozłożyć na raty.
 • pierwszej wpłaty, przy zapisaniu się do szkoły należy dokonać gotówką, osobiście w sekretariacie szkoły.
 • czesne należy wpłacać do 10-tego dnia każdego miesiąca gotówką lub przelewem bankowym,
 • opłata za egzamin – 350 zł (Opłatę należy dokonać gotówką, osobiście w sekretariacie szkoły).

Dlaczego edugorzów:

• dzięki nam zdobędziesz wykształcenie, zwiększając przy tym swoje szanse na rynku pracy,
• stale osiągamy wysoką zdawalność egzaminów, chcemy utrzymać ten poziom dlatego zależy nam na Twoim jak najlepszym przygotowaniu do egzaminów,
• na naszych portalach społecznościowych i wizytówkach online posiadamy dużą ilość pozytywnych opinii, zależy nam na tym aby EduGorzów było również częścią Twojego rozwoju zawodowego, który będziesz pozytywnie wspominać,
• główna siedziba szkoły, sekretariat, dziekanat i pracownie ulokowane są w dobrze skomunikowanym centrum Gorzowa Wielkopolskiego,
• pracownie i sale wyposażone są w profesjonalny sprzęt i niezbędne materiały do nauki oraz praktyk zawodowych zgodnie z wytycznymi MEN,
• w pobliżu placówki znajdują się: liczne parkingi, sklepy oraz galerie handlowe, punkty gastronomiczne takie jak restauracje czy kawiarnie
• nowe przestronne sale oraz ich aranżacja zapewnią Ci komfortową naukę.

Olga Nowik
Olga Nowik
2022-07-05
Polecam super szkoła, miła atmosfera.
Галина Киселева
Галина Киселева
2022-06-08
Рекомендую школу. Висококваліфіковані вчителі.
Оля Усик
Оля Усик
2022-06-06
Poleczam kerynek rarychunkowosci
Anna Levytska
Anna Levytska
2022-06-06
Good school. I’m recommend
Monika Martyniuk
Monika Martyniuk
2022-06-06
Polecam bardzo kierunek Rachunkowość
Adrian Kosiorowski
Adrian Kosiorowski
2022-06-06
Nadiia Liashenko
Nadiia Liashenko
2022-06-06
Polecam EduGorzów kierunek Kadry i płace.
Ольга Сазонова
Ольга Сазонова
2022-06-06
Bardzo polecam kierunek Rachunkowość.
Елена Аксёнова
Елена Аксёнова
2022-06-06
Polecam szkołę EduGorzów . Cudowne nauczycieli, dużo wiedzy, dużo praktyki.
Karolina Kozioł
Karolina Kozioł
2022-06-06
Polecam szkole kierunek kadry

Rekrutacja:

 • rekrutacja bez egzaminów wstępnych
 • decyduje kolejność zgłoszeń

Jak się zapisać?

przygotuj dokumenty:

• podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania: (https://edugorzow.pl/druki_do_pobrania/druki-
do-pobrania/),

• świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z
tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania
i świadectwa),
• dokument tożsamości do wglądu.

przyjdź do sekretariatu:

• przynieś komplet dokumentów do sekretariatu EduGorzów, ul. Pionierów 5 (wejście od ul.
Sikorskiego), Gorzów Wielkopolski, 66-400.
• dokonaj wpłaty gotówką za cały semestr lub w wysokości jednej raty.

Masz pytania? Wypełnij formularz. Obiecujemy, że oddzwonimy!