EduGorzów

Zadzwoń +48 733 012 400

POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA

Zawód: Technik BHP (325509)

Kwalifikacja: BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Program nauczania:

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania BHP,
 • Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy, 
 • Opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu BHP,
 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy,

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • Ocenianie ryzyka zawodowego,
 • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz popularyzacja problematyki BHP.

Ilość semestrów:

3

Tryb nauki:

zaoczny (weekendowy)

Cena za I semestr:

250 zł

Po skończonej nauce możesz:

 • przygotowywać i przedkładać kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń,
 • badać przyczyny wypadków w pracy i wnioskować o ich usunięcie,
 • prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i wykazu chorób zawodowych,
 • wstrzymać pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
 • odsuwać od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona,
 • prowadzić szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników,
 • znaleźć pracę w każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników, gdzie musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP lub w małej firmie na umowę zlecenie.

Perspektywy zatrudnienia:

 • placówki inspekcji pracy,
 • duże i małe przedsiębiorstwa,
 • wszystkie firmy zatrudniające pracowników.

Tytuł zawodowy, uprawnienia, świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • uzyskasz tytuł: Technik BHP,
 • otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • po zdanym egzaminie otrzymasz dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik BHP oraz certyfikat zdanej kwalifikacji BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Cena i płatność:

 • opłata za semestr – 250 zł, jednorazowo (płatna przed rozpoczęciem każdego semestru)
 • pierwszej wpłaty, przy zapisaniu się do szkoły należy dokonać gotówką, osobiście w sekretariacie szkoły.
 • czesne za kolejne semestry należy wpłacać do 10. dnia pierwszego miesiąca semestru, gotówką lub przelewem bankowym,
 • opłata za egzamin – 350 zł (opłatę należy dokonać gotówką, osobiście w sekretariacie szkoły).

Dlaczego edugorzów:

• dzięki nam zdobędziesz wykształcenie, zwiększając przy tym swoje szanse na rynku pracy,
• stale osiągamy wysoką zdawalność egzaminów, chcemy utrzymać ten poziom dlatego zależy nam na Twoim jak najlepszym przygotowaniu do egzaminów,
• na naszych portalach społecznościowych i wizytówkach online posiadamy dużą ilość pozytywnych opinii, zależy nam na tym aby EduGorzów było również częścią Twojego rozwoju zawodowego, który będziesz pozytywnie wspominać,
• główna siedziba szkoły, sekretariat, dziekanat i pracownie ulokowane są w dobrze skomunikowanym centrum Gorzowa Wielkopolskiego,
• pracownie i sale wyposażone są w profesjonalny sprzęt i niezbędne materiały do nauki oraz praktyk zawodowych zgodnie z wytycznymi MEN,
• w pobliżu placówki znajdują się: liczne parkingi, sklepy oraz galerie handlowe, punkty gastronomiczne takie jak restauracje czy kawiarnie
• nowe przestronne sale oraz ich aranżacja zapewnią Ci komfortową naukę.

Olga Nowik
Olga Nowik
2022-07-05
Polecam super szkoła, miła atmosfera.
Галина Киселева
Галина Киселева
2022-06-08
Рекомендую школу. Висококваліфіковані вчителі.
Оля Усик
Оля Усик
2022-06-06
Poleczam kerynek rarychunkowosci
Anna Levytska
Anna Levytska
2022-06-06
Good school. I’m recommend
Monika Martyniuk
Monika Martyniuk
2022-06-06
Polecam bardzo kierunek Rachunkowość
Adrian Kosiorowski
Adrian Kosiorowski
2022-06-06
Nadiia Liashenko
Nadiia Liashenko
2022-06-06
Polecam EduGorzów kierunek Kadry i płace.
Ольга Сазонова
Ольга Сазонова
2022-06-06
Bardzo polecam kierunek Rachunkowość.
Елена Аксёнова
Елена Аксёнова
2022-06-06
Polecam szkołę EduGorzów . Cudowne nauczycieli, dużo wiedzy, dużo praktyki.
Karolina Kozioł
Karolina Kozioł
2022-06-06
Polecam szkole kierunek kadry

Rekrutacja:

 • rekrutacja bez egzaminów wstępnych
 • decyduje kolejność zgłoszeń

Jak się zapisać?

przygotuj dokumenty:

• podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania: (https://edugorzow.pl/druki_do_pobrania/druki-
do-pobrania/),

• świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z
tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania
i świadectwa),
• dokument tożsamości do wglądu.

przyjdź do sekretariatu:

• przynieś komplet dokumentów do sekretariatu EduGorzów, ul. Pionierów 5 (wejście od ul.
Sikorskiego), Gorzów Wielkopolski, 66-400.
• dokonaj wpłaty gotówką za cały semestr lub w wysokości jednej raty.

Masz pytania? Wypełnij formularz. Obiecujemy, że oddzwonimy!