EduGorzów

Zadzwoń +48 733 012 400

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie są kierunkiem który uprawnia do pracy jako nauczyciel w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy z dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka. Posiada umiejętności praktyczne, pozwalające na rzetelną ocenę autorskich projektów wychowawczo-edukacyjnych oraz programowanie nowatorskich oddziaływań i strategii pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Czas trwania- 5 lat.

Koszt Studiów:

semestr – 2100zł