EduGorzów

Zadzwoń +48 733 012 400

Politologia- studia II stopnia

Studia na kierunku Politologia w ANS gwarantują praktyczną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu przedmiotów politologicznych oraz z obszaru wybranej specjalności. Zaletą studiów na tym kierunku jest interdyscyplinarność i szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy.

Absolwent tego kierunku jest nie tylko osobą wszechstronnie wykształconą, ale także cenionym na rynku specjalistą w wybranej przez siebie dziedzinie. Absolwenci studiów politologicznych w ANS znajdują zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna), w mediach,  w biznesie i instytucjach międzynarodowych. Są również przygotowani do podjęcia pracy naukowej z zakresu politologii i innych nauk społecznych. Dużym atutem studiów jest ich praktyczny wymiar oraz możliwość odbycia praktyki studenckiej w ramach Programu Erasmus+ w międzynarodowych i europejskich instytucjach z którymi uczelnia ma podpisane umowy.

Specjalności:

Administracja publiczna

Administracja publiczna – studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej w administracji publicznej rządowej i samorządowej;

Polityka bezpieczeństwa państwa

Polityka bezpieczeństwa państwa – studia z zakresu administracji na kierunku polityka bezpieczeństwa państwa mają charakter interdyscyplinarny. Studia przygotowują do badania  różnorodnych aspektów – politycznych, prawnych czy nawet wojskowych. Student nabywa  umiejętność wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce podczas planowania różnorodnych działań prewencyjnych czy operacyjnych.

Media i dziennikarstwo

Media i dziennikarstwo – studia wyposażają w gruntowną wiedzę teoretyczną i praktykę z zakresu dziennikarstwa, takimi jak rozwijanie warsztatu pisarskiego czy zapoznanie z narzędziami wykorzystywanymi w ramach tworzenia nowych mediów.

Polityka i biznes

Polityka i biznes – jedyna taka specjalność w Polsce. Studia pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu strategii biznesu, polityki gospodarczej i wiedzy łączącej obszar biznesu z polityką. Skierowane są do osób wiążących swoją przyszłość zawodową zarówno z zakresem polityki, jak i biznesu. Dużym atutem  kierunku są wykładowcy ze Studiów Master of Business Administration, którzy przekazują wiedzę  o najwyższych standardach z prestiżowych studiów biznesowych MBA.     

Koszt Studiów:

semestr- 2100zł