EduGorzów

Aktualności

Branżowa szkoła II stopnia

NAUKA BEZPŁATNA

Przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia.

Nauka w niej trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji.

Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego 

Forma kształcenia:

  • zaoczna ( sobota – niedziela co 2 tygodnie ) – przewidziana dla kształcenia słuchaczy we wszystkich zawodach 

Cykl kształcenia:

  • 2 lata (4 semestry) 

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2016 – 2021;
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

Branżowa szkoła II stopnia może kształcić tylko w zawodzie, który kontynuujesz po branżowej szkole I stopnia lub po szkole zasadniczej. Nie możesz w niej zmienić zawodu lub uzyskać nowego.

Prowadzimy również 2-letnie kształcenie poprzez symultaniczne technikum dzięki czemu zmieniasz zupełnie zawód. .

Tylko my proponujemy takie możliwości w technikum symultanicznym.