Opinie zamieszczone na naszej stronie internetowej pochodzą z serwisu Google oraz bezpośrednio od naszych klientów. Opinie, które oznaczono jako „zweryfikowane”, są zamieszczane przez Administratora strony i pochodzą wyłącznie od osób, które zakupiły usługę lub z niej korzystały. Osoby trzecie nie mają możliwości samodzielnego zamieszczania opinii na naszej stronie internetowej i oznaczania ich jako zweryfikowanych. Administrator zastrzega sobie prawo zamieszczania wybranych opinii.