EduGorzów

Aktualności

Policealna Szkoła Zawodowa

Technik administracji

Cena: 50zł miesięcznie
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Tryb nauki: zaoczny (weekendowy)

Program nauczania:

Kształcenie zawodowe teoretyczne:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język obcy w administracji
Podstawy administracji i prac biurowych
Sporządzanie analiz i sprawozdań

Kształcenie zawodowe praktyczne:
Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
Przygotowanie i prowadzenie postępowania administracyjnego
Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy: Technik administracji

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik administracji EKA.01Obsługa klienta w jednostkach administracji wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • administracja państwowa
 • sekretariat
 • pracownik administracyjno – biurowy
 • organizacjach społecznych
 • zakładach usługowych
 • podmiotach gospodarczych
 • kancelarie notarialne
 • kancelarie komornicze
 • kancelarie prawnicze
 • Szpitale, przychodnie, zakłady opieki zdrowotnej, biura i urzędy.

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja 
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy
 • dokument tożsamości do wglądu

Technik usług kosmetycznych

NAUKA BEZPŁATNA
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Tryb nauki: zaoczny (weekendowy)

Program nauczania:

Kształcenie zawodowe teoretyczne:
BHP w gabinecie kosmetycznym
Podstawy anatomii i fizjologii
Podstawy dermatologii
Kosmetyka
Preparatyka kosmetyczna
Podstawy fizykoterapii
Podstawy zdrowego żywienia
Język obcy zawodowy
Komunikacja społeczna i podstawy marketingu
Informatyka w kosmetyce

Kształcenie zawodowe praktyczne:
Pracownia makijażu i stylizacji
Pracownia masażu kosmetycznego
Pracownia kosmetyki twarzy
Pracownia kosmetyki ciała
Pracownia kosmetyki dłoni i stóp
Pracownia fizykoterapii
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy: Technik usług kosmetycznych

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych FRK.04Wykonywanie zabiegów kosmetycznych wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • gabinety kosmetyczne;
 • ośrodki SPA;
 • własna działalność gospodarcza.

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja 
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy
 • dokument tożsamości do wglądu

Technik BHP

Cena: 50zł miesięcznie
Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry)
Tryb nauki: zaoczny (weekendowy)

Program nauczania:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania BHP
Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
Opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu BHP
Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
Ocenianie ryzyka zawodowego
Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz chorób zawodowych
Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz popularyzacja problematyki BHP
Praktyki zawodowe.

Tytuł zawodowy: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • pracownik ds. BHP
 • inspektor BHP
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Urzędach Dozoru Technicznego
 • Własna działalność gospodarcza

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja 
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy
 • dokument tożsamości do wglądu

Florysta

NAUKA BEZPŁATNA
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
Tryb nauki: zaoczny (weekendowy)

Program nauczania:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy florystyki
Planowanie kompozycji i dekoracji roślinnych
Język obcy w florystyce
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
Przygotowanie materiałów florystycznych i wykonywanie kompozycji
Przygotowanie do sprzedaży roślin, wyrobów i materiałów florystycznych
Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy: Florysta

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Florysta 

OGR.01 – Wykonywanie kompozycji florystycznych wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • kwiaciarnia
 • pracownie florystyczne
 • własna działalność gospodarcza

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy 
 • dokument tożsamości do wglądu