EduGorzów

Zadzwoń +48 733 012 400

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja.
  2. Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły lub szkoły średniej w oryginale do wglądu.
  3. W przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski.
  4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (dotyczy szkoły policealnej i branżowej II stopnia).
  5. Dokument tożsamości do wglądu.
Course of study